Порядок складання та надання інформації

Рекомендації зі складення та подання запитів на публічну інформацію до Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу

  Запит  на публічну інформацію (далі-Запит) подається до Інспекції фізичною або юридичною особою, об'єднаннями громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону. 

 

 Запит може бути поданий: 

 - на поштову адресу: пр. Шевченка, 12 м. Одеса, 65058

 - на електронну адресу: krimbs@dei.gov.ua;  

 - телефаксом: (048) 716-98-24;

- за телефоном: (0482) 49-42-18.

 Запит на інформацію подається у довільній формі. 

 

 Запит на інформацію повинен містити: 

 - прізвище, ім'я, по батькові  (найменування)  запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер контактного телефону; 

 - загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст 

документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); 

 - підпис і дату (за умови подання письмового запиту); 

 - спосіб отримання інформації.

 

  Спосіб отримання інформації

   Для подання письмового запиту запитувач може використовувати форму, яку надає Інспекція

    Письмовий запит  на  інформацію  може  бути подано особисто до Відділу Інспекції в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Усний запит може бути подано телефоном або телефаксом

    У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не  може подати письмовий запит, його оформлює провідний спеціаліст Відділу, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала. 

   На вимогу  запитувача  на  першому  аркуші  копії  запиту проставляється  відбиток  штампа   із зазначенням  найменування розпорядника  інформації, дати  надходження  та  вхідного  номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

   Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем,  протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

   У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для  захисту життя  чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього  природного середовища, якості харчових  продуктів  і  предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших  надзвичайних  ситуацій, що стались або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту. 

   Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня надходження запиту. 

 

   Інформація на запит надається безоплатно. 

   У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 стрінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

   Надання інформації здійснюється протягом трьох рабочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

 

 У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках: 

 - Інспекція не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

 - інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 

 - запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункта 13 цих Рекомендацій; 

 - не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених ч. 5 ст. 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 


eкологічна мапа

Стихійне сміттєзвалище? Не знаєте куди звернутись? Повідомте нам та відслідковуйте статус вирішення!
Залишити звернення